«Σχολές, Σπουδές & Επαγγέλματα του Μέλλοντος» | Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος είναι από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που καλούνται να πάρουν οι μαθητές/τριες για την πορεία και την εξέλιξή τους. Η αναζήτηση αυτή αρχίζει ήδη από την Α’ Λυκείου ώστε να καταλήξει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου.  Ωστόσο, τις περισσότερες φορές η επιφανειακή ενημέρωση και οι διάσπαρτες […]