Σημεία Υπεροχής

  • Εκπαιδευτικό Λογισμικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Studybot

Τα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΣ συνεργάζονται με το Studybot της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας. Πρόκειται για ένα μοναδικό ψηφιακό εργαλείο το οποίο δημιουργήθηκε ώστε οι μαθητές/τριες και γονείς να έχουν πρόσβαση σε κάθε σημαντικό δεδομένο για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και τη σύνταξη του μηχανογραφικού δελτίου, σε μία περίοδο όπου η αναζήτηση πληροφοριών έχει εξελιχθεί σε μία πολύπλοκη διαδικασία. Η πρόσβαση σε αυτά εξασφαλίζεται με κωδικούς που παραλαμβάνουν οι μαθητές/τριες από το φροντιστήριο.

  • Εξατομικευμένη Καθοδήγηση & Υποστήριξη

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λύσετε απορίες, να ξεκαθαρίσετε το θολό τοπίο με τις σχολές και τα επαγγέλματα και να νιώσετε σίγουροι/ες για τις επιλογές σας, σας παρέχουμε τη δυνατότητα ενός δια ζώσης ή διαδικτυακού ραντεβού με ειδικό σύμβουλο από την ομάδα της EMPLOY EDU. Η εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδηγεί τους νέους σε κρίσιμες αποφάσεις επιλογών ομάδας προσανατολισμού, κατεύθυνσης σπουδών, επιλογής τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.α.

 

  • Ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Κάθε χρόνο τα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΣ διοργανώνουν Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην οποία εισηγητές είναι ειδικοί σύμβουλοι της «EMPLOY EDU». Στις ημερίδες αυτές παρουσιάζονται σε γονείς και μαθητές/τριες οι ομάδες προσανατολισμού, η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι αλλαγές τους συστήματος εισαγωγής, τα επαγγέλματα του μέλλοντος αλλά και μια ποικιλία διεπιστημονικών και καινοτόμων επιλογών. Επίσης, οι παρευρισκόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις δικές τους ερωτήσεις στους εισηγητές σχετικά με τα θέματα που τους προβληματίζουν.

 

  • Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Με τη συνδρομή των ειδικών συμβούλων της «EMPLOY EDU» γίνεται η συμπλήρωση του μηχανογραφικού σε προσωπικό ραντεβού που έχει προγραμματιστεί είτε δια ζώσης στα γραφεία της εταιρείας είτε διαδικτυακά.

Αναλαμβάνουμε με ασφάλεια και συνέπεια τη μεταφορά των παιδιών σας από και
προς τα φροντιστήρια μας με άνετα και ασφαλή οχήματα τελευταίας τεχνολογίας.

Τα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΣ δίνει πλέον τη δυνατότητα στους μαθητές που δεν
μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα δια ζώσης, να τα παρακολουθούν
διαδικτυακά από το σπίτι μέσω του υπολογιστή , του κινητού ή του tablet τους. Οι μαθητές που παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα δεν είναι μαθητές δεύτερης διαλογής, αλλά αντιμετωπίζονται το ίδιο με τους μαθητές που παρακολουθούν δια ζώσης, αφού εντάσσονται σε τμήματα που λειτουργούν δια ζώσης.

Είναι το πιο σύγχρονο επιστημονικό εργαλείο βελτιστοποίησης απόδοσης ενός
εκπαιδευτικού φορέα, με τη σύνδεση στο οποίο οι γονείς και οι μαθητές μπορούν
να παρακολουθήσουν:

1) Το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματός τους
2) Τα καθήκοντα του μαθητή
3) Τις απουσίες των μαθητών
4) Τις καθημερινές αξιολογήσεις των καθηγητών στα προφορικά
5) Τις βαθμολογίες των διαγωνισμάτων και των τεστ
6) Τα ερωτηματολόγια – τεστ εκπαιδευτικού χαρακτήρα
7) Το βαθμό-στόχο που θέτουν οι καθηγητές για κάθε μαθητή (στοχοθεσία)
8) Τις επιπλέον ενέργειες (π.χ. extra ασκήσεις, μάθημα, τεστ κ.ά.) που κάνουν οι
καθηγητές όταν παρουσιάζεται απόκλιση από τη στοχοθεσία
9) Τις παρατηρήσεις που κάνουν οι καθηγητές και η διεύθυνση σχετικά με τις
επιδόσεις του μαθητή
10) Τα σχόλια καθηγητών και διεύθυνσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Modus System πατήστε εδώ

Τα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΣ προσφέρουν υποτροφίες υπό τη μορφή έκπτωσης
στα δίδακτρα. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Στα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΣ αξιολογούνται όλοι. Χωρίς αξιολόγηση δεν
υπάρχει εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους συμπληρώνονται ειδικά
ερωτηματολόγια από τους μαθητές, ώστε να ελέγχεται η ποιότητα των
εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών. Το διοικητικό προσωπικό και όλοι οι συνεργάτες
των φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΟΣ αξιολογούμαστε για τις επιδόσεις μας, τα
αποτελέσματά μας και την εκπλήρωση των στόχων που κάθε φορά καλούμαστε να εκπληρώσουμε.

Δίπλα στον μαθητή

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής είναι ο συνδετικός κρίκος του μαθητή, των καθηγητών,
των γονέων και του Υπεύθυνου Σπουδών. Παρακολουθεί την εξέλιξη του μαθητή,
τον υποστηρίζει εκπαιδευτικά και ψυχολογικά. Επικοινωνεί και ενημερώνει τους
γονείς του. Γνωρίζει τις ιδιαίτερες δυνατότητες και αδυναμίες του μαθητή και
παρεμβαίνει όπου χρειάζεται με διορθωτικές κινήσεις.


Χρήσιμο εργαλείο για τον Υπεύθυνο Καθηγητή είναι η πλατφόρμα Modus System,
στην οποία εμφανίζεται η ατομική καρτέλα του μαθητή όπου απεικονίζεται
παραστατικά η εκπαιδευτική πορεία του μέσα από ειδικά διαγράμματα επιδόσεων. Μέσα από την εφαρμογή ενημερώνεται και επικοινωνεί με το μαθητή, τους γονείς, τους άλλους καθηγητές και τον Υπεύθυνο Σπουδών ακόμη και εκτός φροντιστηρίου.

Η πλειοψηφία των μαθητών είναι πλέον εξοικειωμένη με την τεχνολογία και η
χρήση του διαδικτύου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

 

Στα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΣ δημιουργήσαμε ηλεκτρονικά τεστ για όλα τα
μαθήματα και κάνουμε τη διαδικασία μάθησης πιο διασκεδαστική και
διαδραστική. Τα ηλεκτρονικά τεστ περιέχουν ερωτήσεις σωστού-λάθους και
πολλαπλής επιλογής, οι οποίες διατυπώνονται ανά κεφάλαιο, και η διόρθωσή τους γίνεται αυτόματα με αποτέλεσμα να διευκολύνεται και να επιταχύνεται η
διαδικασία της μάθησης. Τα ηλεκτρονικά τεστ αποτελούν μια πρωτότυπη
δημιουργία μας και είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα Modus System.

 

Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί από το κινητό του, τον υπολογιστή του ή το tablet του και να λύσει το ηλεκτρονικό τεστ που του έχει ανατεθεί.