Πληρωμές Διδάκτρων

Πληρωμή των Διδάκτρων με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό.

Παρακαλούμε πολύ στην αιτιολογία να αναγράψετε το Ονοματεπώνυμο του μαθητή/της μαθήτριας και να αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο email του φροντιστηρίου.

Στοιχεία Τραπεζικών Λογαριασμών (Δικαιούχοι: Ζάχος Ηλίας - Πετρίδης Πέτρος)

Τράπεζα IBAN
Πειραιώς
GR0501722640005264065657215
Εθνική Τράπεζα
GR6601102170000021700139195
Τράπεζα
Πειραιώς

GR0501722640005264065657215
Εθνική Τράπεζα

GR6601102170000021700139195