Έμψυχο Δυναμικό

Πετρίδης Πέτρος, Μαθηματικός

Πιστοί στο όραμα και τους στόχους που θέσαμε όταν γεννήθηκε η ιδέα της ΜΕΘΟΔΟΥ, προσπαθούμε καθημερινά να αξιοποιούμε τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς πόρους των εκπαιδευτηρίων, για να λειτουργήσουμε όσο το δυνατό πιο αρμονικά. 

Δίνουμε όλη μας την αγάπη σε αυτό που κάνουμε. Έχουμε τη ΜΕΘΟΔΟ, την ΠΙΣΤΗ, το ΣΕΒΑΣΜΟ για τη δουλειά που κάνουμε και προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Τα διοικητικά καθήκοντα ασκούνται από τους:

Υπεύθυνοι Γραμματείας

Η γραμματειακή υποστήριξη μας αποτελεί την καρδιά του φροντιστηρίου και φροντίζει για την άψογη διεξαγωγή των μαθημάτων, την άμεση εξυπηρέτηση των μαθητών και των γονέων τους και αποτελεί απαραίτητο τμήμα της ομαλής λειτουργίας του Φροντιστηρίου μας. Φροντίζει για την απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων και είναι πρόθυμη και πάντα έτοιμη να εξυπηρετήσει μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Υπεύθυνες Γραμματείας

Οδηγοί

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Οι εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται με το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΟΣ αποτελούν το μεγαλύτερο κεφάλαιό μας.

Η επιλογή των εκπαιδευτικών γίνεται με αυστηρές μεθόδους αξιολόγησης.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν μεγάλη διδακτική εμπειρία, άρτια κατάρτιση στα διδακτικά τους αντικείμενα και φέρουν στο ενεργητικό τους τον τίτλο του συγγραφέα για διάφορα συγγράμματα που έχουν εκδοθεί. 

Επιπλέον, το μεγάλο μας πλεονέκτημα σαν ομάδα εκπαιδευτικών είναι η μεταδοτικότητα προς τους μαθητές, κάνοντας κάθε ώρα διδασκαλίας μια ξεχωριστή εμπειρία για κάθε μαθητή. Παρακολουθούν την εκπαιδευτική πορεία κάθε μαθητή ατομικά και επικοινωνούν τακτικά με τους γονείς.

Στη ΜΕΘΟΔΟ, μαζί με τους μαθητές εξελίσσονται και οι διδάσκοντες. Συγκεκριμένα, κάθε ακαδημαϊκό έτος οι εκπαιδευτικοί και το στελεχιακό δυναμικό της ΜΕΘΟΔΟΥ εντάσσονται σε συνεχή προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων. (Προγράμματα Δια βίου Μάθησης).

Έχουν αναπτυχθεί διοικητικοί μηχανισμοί (management) υποκίνησης για διατήρηση του «ΠΑΘΟΥΣ» διδασκαλίας του ανθρώπινου δυναμικού. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται κάθε χρόνο από τους μαθητές με σκοπό την αυτοβελτίωσή τους.

Μαθηματικοί

Προγραμματιστές

Φυσικοί

Οικονομολόγοι

Χημικοί

Βιολόγοι

Φιλόλογοι