Προγράμματα Σπουδών

ΩΡΕΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ 

Στις τάξεις του Λυκείου λύνονται ασκήσεις Εμβάθυνσης του Υπουργείου και των συγγραμμάτων μας.

ΜάθημαΏρες
Έκθεση2
Μαθηματικά3
Αρχαία2
Σύνολο Ωρών9
ΜάθημαΏρες
Έκθεση2
Μαθηματικά3
Φυσική1
Χημεία1
Αρχαία2
Σύνολο Ωρών9
ΜάθημαΏρες
Έκθεση2
Μαθηματικά3
Φυσική1
Χημεία1
Αρχαία2
Σύνολο Ωρών9
ΜάθημαΏρες
Έκθεση2
Άλγεβρα2
Φυσική2
Χημεία1
Αρχαία2
Γεωμετρία Ά Λυκείου1
Εμβάθυνση Άλγεβρας (Τράπεζα Θεμάτων)1
Εμβάθυνση Φυσικής (Τράπεζα Θεμάτων)1
Εμβάθυνση Χημείας (Τράπεζα Θεμάτων)1
Εμβάθυνση Αρχαίων (Τράπεζα Θεμάτων)1
Σύνολο Ωρών14
Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜάθημαΏρες
Έκθεση2
Αρχαία (Άγνωστο)2
Αρχαία (Γνωστό) Γ΄ Λυκείου1
Ιστορία Γ΄Λυκείου1
Λατινικά1
Εμβάθυνση Αρχαίων (Τράπεζα Θεμάτων) 2
Εμβάθυνση Λατινικών (και Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου) 1
Εμβάθυνση Ιστορίας (Τράπεζα Θεμάτων)1
Σύνολο Ωρών11
Σπουδών Υγείας
ΜάθημαΏρες
Έκθεση2
Άλγεβρα 1
Βιολογία (και Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου)1
Φυσική Κατεύθυνσης (και Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου) 2
Χημεία Κατεύθυνσης (και Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου)1
Μαθηματικά Κατ.2
Εμβάθυνση Μαθηματικών (Τράπεζα Θεμάτων)(Άλγεβρα – Γεωμ. – Μαθ. Κατ.) 1
Εμβάθυνση Φυσικής (Τράπεζα Θεμάτων)1
Εμβάθυνση Χημείας (Τράπεζα Θεμάτων)1
Εμβάθυνση Βιολογίας (Τράπεζα Θεμάτων) 1
Σύνολο Ωρών13
Θετικών Σπουδών
ΜάθημαΏρες
Έκθεση2
Άλγεβρα (και προετοιμασία Γ΄) 2
Φυσική Κατεύθυνσης (και Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου)2
Χημεία Κατεύθυνσης (και Προετοιμασία Γ΄ Λυκείου)1
Μαθηματικά Κατ.2
Εμβάθυνση Μαθηματικών (Τράπεζα Θεμάτων)(Άλγεβρα – Γεωμ. – Μαθ. Κατ.)1
Εμβάθυνση Φυσικής (Τράπεζα Θεμάτων)1
Εμβάθυνση Χημείας (Τράπεζα Θεμάτων)1
Σύνολο Ωρών12
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜάθημαΏρες
Έκθεση2
Άλγεβρα (και προετοιμασία Γ΄)2
ΑΕΠΠ Γ΄Λυκείου1
ΑΟΘ Γ΄Λυκείου1
Μαθηματικά Κατ.2
Εμβάθυνση Μαθηματικών (Τράπεζα Θεμάτων)(Άλγεβρα – Γεωμ. – Μαθ. Κατ.)1
Σύνολο Ωρών9
Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜάθημαΏρες
Έκθεση2
Αρχαία Κατεύθυνσης3
Λατινικά2
Ιστορία2
Εμβάθυνση Έκθεσης (Τράπεζα Θεμάτων) 1
Εμβάθυνση Αρχαίων (Τράπεζα Θεμάτων)1
Εμβάθυνση Λατινικών (Τράπεζα Θεμάτων)1
Σύνολο Ωρών12
Θετικών Σπουδών
ΜάθημαΏρες
Έκθεση2
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 3
Φυσική Κατεύθυνσης3
Χημεία Κατεύθυνσης 2
Εμβάθυνση Έκθεσης (Τράπεζα Θεμάτων)1
Εμβάθυνση Μαθηματικών (Τράπεζα Θεμάτων)1
Εμβάθυνση Φυσικής (Τράπεζα Θεμάτων)1
Εμβάθυνση Χημείας ( Τράπεζα Θεμάτων)1
Σύνολο Ωρών14
Σπουδών Υγείας
ΜάθημαΏρες
Έκθεση2
Βιολογία Κατεύθυνσης3
Φυσική Κατεύθυνσης3
Χημεία Κατεύθυνσης2
Εμβάθυνση Έκθεσης (Τράπεζα Θεμάτων)1
Εμβάθυνση Βιολογίας (Τράπεζα Θεμάτων)1
Εμβάθυνση Φυσικής (Τράπεζα Θεμάτων)1
Εμβάθυνση Χημείας (Τράπεζα Θεμάτων)1
Σύνολο Ωρών14
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜάθημαΏρες
Έκθεση2
Μαθηματικά3
ΑΕΠΠ2
ΑΟΘ2
Εμβάθυνση Έκθεσης (Τράπεζα Θεμάτων)1
Εμβάθυνση Μαθηματικών (Τράπεζα Θεμάτων)1
Εμβάθυνση ΑΕΠΠ (Τράπεζα Θεμάτων)1
Σύνολο Ωρών12
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος
ΜάθημαΏρες
Έκθεση Γ' Λυκείου2
Μαθηματικά Γ' Λυκείου3
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις2
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας2
Σύνολο Ωρών9
Τομέας Πληροφορικής
ΜάθημαΏρες
Έκθεση Γ' Λυκείου2
Μαθηματικά Γ' Λυκείου3
Προγραμματισμός Υπολογιστών2
Δίκτυα Υπολογιστών2
Σύνολο Ωρών9
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
ΜάθημαΏρες
Έκθεση Γ' Λυκείου2
Μαθηματικά Γ' Λυκείου3
Ψηφιακά Συστήματα2
Δίκτυα Υπολογιστών2
Σύνολο Ωρών9
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΜάθημαΏρες
Έκθεση Γ' Λυκείου2
Μαθηματικά Γ' Λυκείου3
Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης2
Τεχνολογία Υλικών2
Σύνολο Ωρών9
Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος & Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
ΜάθημαΏρες
Έκθεση Γ' Λυκείου2
Μαθηματικά Γ' Λυκείου3
Σύνολο Ωρών5
Τομέας Διοίκησης & Οικονομίας
ΜάθημαΏρες
Έκθεση Γ' Λυκείου2
Μαθηματικά Γ' Λυκείου3
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας2
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης2
Σύνολο Ωρών9
Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας
ΜάθημαΏρες
Έκθεση Γ' Λυκείου2
Μαθηματικά Γ' Λυκείου3
Ανατομία-Φυσιολογία II2
Υγιεινή2
Σύνολο Ωρών9
Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜάθημαΏρες
Έκθεση2
Αρχαία5
Ιστορία2
Κοινωνιολογία2
Σύνολο Ωρών11
Θετικών Σπουδών
ΜάθημαΏρες
Έκθεση2
Μαθηματικά5
Φυσική5
Χημεία4
Σύνολο Ωρών16
Σπουδών Υγείας
ΜάθημαΏρες
Έκθεση2
Βιολογία4
Φυσική5
Χημεία4
Σύνολο Ωρών15
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΜάθημαΏρες
Έκθεση2
Μαθηματικά5
ΑΕΠΠ3
ΑΟΘ3
Σύνολο Ωρών13

Στα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΣ διδάσκουμε στους μαθητές μας πώς να διαβάζουν και πώς να οργανώνουν τον χρόνο τους αποτελεσματικά!
Η μέθοδος που ακολουθούμε περιλαμβάνει ατομική συνέντευξη με το Διευθυντή Σπουδών, στην οποία αυτός εξηγεί στον μαθητή τον σωστό τρόπο μελέτης στο σπίτι, αλλά και τον ιδανικό τρόπο να αφομοιώνει τη γνώση στην τάξη.
Έπειτα, και σε συνεργασία με τον εκάστοτε Υπεύθυνο καθηγητή, ο κάθε μαθητής καταφέρνει να αντιμετωπίσει την αναβλητικότητα και να μεγιστοποιήσει την συγκέντρωσή του μέσα από εξατομικευμένες στρατηγικές μελέτες.
Αυτή η διαδικασία είναι καθοριστικής σημασίας για μαθητές του Γυμνασίου, καθώς σε αυτή την ηλικία δημιουργούνται τα “θεμέλια” της επιτυχίας.