Franchise

Οι σημερινές οικονομικές συνθήκες αναγκάζουν τον καταναλωτή να μετράει
περισσότερο τα χρήματα που θα δώσει και το πού θα τα δώσει. Πρέπει, λοιπόν, να γίνουν πολλές συντονισμένες ενέργειες σε όλους τους τομείς (περιοχή, χώροι, εμφάνιση, marketing, διοίκηση, οργάνωση, πωλήσεις, τεχνική υποδομή, know how και πολλά άλλα). Για να λειτουργήσει όμως αποτελεσματικά και κερδοφόρα μια επιχείρηση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το υψηλό κόστος σε χρόνο και χρήμα, με όλες τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, έτσι ώστε το σύνολο αυτών των ενεργειών να δείξει στον πελάτη μια επιχείρηση με σύγχρονο ευρωπαϊκό πρόσωπο.

Κάποιες φορές όμως, σε μια επιχείρηση που βρίσκεται στο ξεκίνημά της, φαίνεται ότι οι πιθανότητες ευημερίας είναι εναντίον της, ειδικότερα όταν ακούγεται ότι οι περισσότερες καινούριες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν μέσα στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Λειτουργώντας όμως ένα Franchise στρέφετε τις πιθανότητες αυτές προς όφελός σας.

 • Χρήση αναγνωρίσιμου σήματος από τους μαθητές σας, που ενισχύει την αποδοχή και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησής σας ως franchisee.
 • Ύπαρξη επιχειρηματικής οργάνωσης η οποία έχει δοκιμαστεί στην αγορά και έχει αποδειχθεί επιτυχημένη.
 • Αυξημένη αποδοτικότητα λόγω της χρήσης δοκιμασμένων και εφαρμοσμένων συστημάτων οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας, που βοηθούν στη μείωση των κινδύνων της αρχικής περιόδου που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ως νέος επιχειρηματίας.
 • Καθοδηγούμενο και δοκιμασμένο σύστημα διοίκησης, παροχή ενός ενεργού
  πλαισίου λειτουργιών και διαδικασιών και ταυτόχρονα επιχειρηματική ανεξαρτησία.
 • Διαφήμιση και προώθηση σε πανελλαδικό επίπεδο.
 • Δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών μεταξύ franchisor και franchisee για την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Ευκολία εύρεσης χώρου, αν χρειάζεται, αφού οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι γενικά πιο δεκτικοί στην εκμίσθωση κτιρίων σε οργανωμένες και επώνυμες επιχειρήσεις.
 • Ραγδαία εξάπλωση ενός σταθερού συστήματος λειτουργίας, που θα ωφελήσει τόσο εσάς ως franchisee, όσο και τον franchisor.

Γιατί ΜΕΘΟΔΟΣ

Modus System

To MODUS SYSTEM είναι το πιο σύγχρονο επιστημονικό εργαλείο βελτιστοποίησης απόδοσης ενός εκπαιδευτικού φορέα σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και διοίκησης.


Η ανάπτυξη του MODUS SYSTEM προήλθε από την ανάγκη πολλών επιχειρηματιών που διοικούν Φροντιστηριακούς Οργανισμούς ή επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση να:

 • Μπορούν να πετύχουν τις υψηλότερες δυνατές επιδόσεις για το σύνολο των μαθητών τους (αδύναμους και δυνατούς μαθητές).

 • Μπορούν να δημιουργήσουν αξία στην επιχείρησή τους η οποία θα είναι άμεσα αντιληπτή από μαθητές και γονείς.

 • Μπορούν να βελτιώσουν οργανωτικά, διοικητικά και εμπορικά την επιχείρησή τους.

 • Μπορούν να παρέχουν στους γονείς άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για την επίδοση των παιδιών τους.

 • Μπορούν να διοικήσουν αποτελεσματικά και να ελέγξουν το εκπαιδευτικό έργο που παρέχει ο οργανισμός τους (αποδόσεις εκπαιδευτών) ανεξάρτητα του γνωστικού αντικειμένου που έχει ο καθένας.

 • Μπορούν να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο από τον ανταγωνισμό.

 • Μπορούν να παρέχουν διαφοροποιημένες υπηρεσίες εκπαίδευσης άμεσα αντιληπτές από γονείς και μαθητές.

Τα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΣ διαθέτουν σε όλο το δίκτυο συνεργατών τους
εκπαιδευτικά βοηθήματα τα οποία έχουν συγγραφεί από τους  έμπειρους και
καταξιωμένους καθηγητές μας. Όλα τα βοηθήματα περιέχουν εκτεταμένη ανάλυση της θεωρίας κάθε μαθήματος, ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, λυμένα παραδείγματα, συνδυαστικές ασκήσεις, καθώς και θέματα της Τράπεζας Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας.

Τα βιβλία μας ανανεώνονται και βελτιστοποιούνται συνεχώς ώστε να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του παρόντος εκπαιδευτικού συστήματος και του
υποψήφιου μαθητή. Όλα τα συγγράμματα είναι διαθέσιμα για συναδέλφους καθηγητές και μαθητές μέσω του e-shop MODUS BOOKS. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό (σχολικό βιβλίο και συγγράμματα MODUS BOOKS)
είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή, επεξεργασμένα μέσω SMART
Notebook. Αυτό καθιστά τη διδασκαλία ευκολότερη τόσο για το μαθητή όσο και για τον καθηγητή καθώς πέρα από τη θεωρία, υπάρχουν διαθέσιμες και οι λύσεις των ασκήσεων, προσομοιώσεις, διαγράμματα, αναλύσεις φαινομένων και υπερσυνδέσεις. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται σε μέγιστο βαθμό και οι διαδραστικοί πίνακες.

Για κάθε κομμάτι θεωρίας υπάρχουν έτοιμα τεστ που εξετάζουν τις βασικές
γνώσεις που θα πρέπει να έχουν αποκτήσει οι μαθητές σε κάθε κεφάλαιο. Τα τεστ
αποτελούν ισχυρό εργαλείο αξιολόγησης για τους καθηγητές καθώς καλύπτουν όλο το φάσμα γνώσεων και αποκαλύπτουν εύκολα τυχόν κενά των μαθητών
έγκαιρα.

Ειδικότερα στη Γ΄ Λυκείου οι μαθητές γράφουν κάθε εβδομάδα ωριαία
διαγωνίσματα επανάληψης της διδασκόμενης ύλης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε πρόγραμμα ενιαίο με το πρόγραμμα διδασκαλίας. Σκοπός τους είναι η εξοικείωση με τη γραπτή εξέταση και η συνεχής επανάληψη. Για τον ίδιο λόγο, διενεργούνται κάθε εβδομάδα τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης των Πανελλαδικών εξετάσεων στα οποία οι μαθητές εξετάζονται σε μεγαλύτερο μέρος της ύλης υπό συνθήκες παρόμοιες με αυτές που θα
εξεταστούν στην τελική τους αξιολόγηση.

Τα διαγωνίσματα καλύπτουν όλο το φάσμα της θεωρίας, αλλά παράλληλα διερευνούν και την κριτική σκέψη και τη συνδυαστική ικανότητα των μαθητών, προετοιμάζοντάς τους κατάλληλα για κάθε τύπο ερωτήματος που μπορεί να συναντήσουν. Τα τεστ και τα διαγωνίσματα εμπλουτίζονται συνεχώς.

Μία από τις βασικότερες πηγές άγχους μαθητών και καθηγητών είναι η έγκυρη
κάλυψη της ύλης σε εύλογο χρόνο έτσι ώστε να μένει περιθώριο στο τέλος κάθε
χρονιάς για επανάληψη. Για το λόγο αυτό τα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΣ μαζί με τα
συγγράμματα διαθέτουν στους συνεργάτες τους έτοιμες σχεδιαστικές ενότητες της ύλης (σχέδια ύλης), τα οποία παρέχουν ένα βασικό σχεδιάγραμμα στους
καθηγητές οργανώνοντας έτσι σωστά το μάθημα.

Τα σχέδια ύλης περιέχουν: χωρισμό της θεωρίας και σύνολο διδακτικών ωρών που αρμόζει να διατεθεί σε κάθε κεφάλαιο, αναλυτική παρουσίαση λυμένων παραδειγμάτων και ασκήσεων, τα αντίστοιχα τεστ κάθε κεφαλαίου καθώς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, δηλαδή οι γνώσεις που αναμένεται να έχει αποκτήσει ο εκάστοτε μαθητής από τη διδαχή κάθε κεφαλαίου.

Η μακροχρόνια συνεργασία μου με τους αξιόλογους φίλους πλέον και συναδέλφους κύριο Πέτρο Πετρίδη και Ζάχο Ηλία ήταν ο κομβικός παράγοντας που με οδήγησε στην απόφαση να προχωρήσω στο άνοιγμα της Μεθόδου Τούμπας. Δουλεύοντας στο πλάι τους για 8 ολόκληρα χρόνια, είχα την ευκαιρία να δω αλλά και να διδαχθώ δια βίου την καθηγητική τους δεινότητα αλλά και την ικανότητα εκπλήρωσης στόχων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα υπερσύγχρονα μέσα διδασκαλίας τους, το εκπαιδευτικό υλικό, τα επιστημονικά καταρτισμένα βιβλία τους αλλά και η πλατφόρμα modus ήταν κάποιοι μόνο από τους λόγους που η δουλειά μου έγινε πιο εύκολη και λειτουργική, καθώς πλέον μπορώ να έχω τον έλεγχο του φροντιστηρίου μου και να γνωρίζω ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει με τους μαθητές μου. Δε θα μπορούσα να παραλείψω ότι η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως μαθημάτων καθίσταται εφικτή, καθώς σύμφωνα με τα δεδομενα της εποχής είναι επιτακτική ανάγκη και ο εξοπλισμός της Μεθόδου υπερκαλύπτει όλες τις τεχνολογικές της απαιτήσεις.

Σταύρος Γκανούρης
ιδιοκτήτης της Μεθόδου στην Τούμπα

“Tην επιτυχία μου την οφείλω στη ΜΕΘΟΔΟ. Όλα τα θέματα στις Πανελλήνιες τα είχαμε διδαχτεί. Η δουλειά που κάνουν δεν περιγράφεται. Πραγματικά τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.”

Τερζή Αναστασία

Ιατρική

“Έβαλα στόχους και με σκληρή δουλειά και μελέτη τα κατάφερα. Με βοήθησαν απίστευτα στη Μέθοδο.”

Λαδάς Αλέξανδρος

Πολυτεχνείο

“Ξεκίνησα στη Μέθοδο από την Α΄Λυκείου. Η διαφορά στις επιδόσεις μου ήταν ολοφάνερη μέσα στην τάξη σε σχέση με τους συμμαθητές μου. Το επίπεδο γνώσης στην Μέθοδο είναι High Class!! Είχα πάει και σε άλλα φροντιστήρια να κάνω μαθήματα. Καμία σχέση. Η Μέθοδος είναι χρόνια μπροστά. Πέρασα στη σχολή της επιλογής μου.”

Εμμανουηλίδου Ελπιδοφόρα

Ιατρική

“Με έκαναν να το πιστέψω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Έχουν ένα πάρα πολύ καλό σύστημα εκπαίδευσης που στηρίζεται στον τρόπο διδασκαλίας, στην εμπειρία που έχουν, στα μέσα που χρησιμοποιούν για να κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον για εμάς. Πραγματικά τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.”

Μαθήτρια

30 χρόνια εμπειρίας

Σας προσκαλούμε να ενταχθείτε στο δίκτυο συνεργατών μας.