Μενού

  • Blog
  • Posts
  • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 2022 ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 2022 ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ Α
Α1. γ
Α2. β
Α3. α
Α4. γ
Α5. δ

ΘΕΜΑ B
Β1.

1. – στ

2. – ε

3. – α

4. – γ

5. – δ

 

Β2. Διάγραμμα Α: Μίτωση
Διάγραμμα Β: Μείωση
Μίτωση: Γενετική σταθερότητα

Διπλασιάζεται το γενετικό υλικό και ακολουθεί μια κυτταρική διαίρεση κατά την
οποία αποχωρίζονται οι Α.Χ. και προκύπτουν 2 κύτταρα, πανομοιότυπα μεταξύ
τους και με το αρχικό.
Μείωση: Γενετική ποικιλομορφία
Αντιγραφή – 2 κύτταρα διαιρούνται
Στην 1η
αποχωρίζονται τα ομόλογα χρωμοσώματα, στη 2η οι Α.Χ. προκύπτουν 4
γαμέτες – απλοειδή κύτταρα μισή ποσότητα γενετικού υλικού από το αρχικό

Β3.

i) Υβρίδωμα: Σειρά κυττάρων που παράγονται από τη σύντηξη ενός
καρκινικού με ένα Β-λεμφοκύτταρο.
Διττές ιδιότητες = αθάνατη + παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων.
ii) Μετουσίωση: Η τρισδιάστατη δομή μιας πρωτεΐνης καθορίζει τη λειτουργία
που αυτή εκτελεί. Αυτό φαίνεται από τις συνέπειες της έκθεσής της σε ακραίες
τιμές θερμοκρασίας ή pH. Τότε η πρωτεΐνη υφίσταται αυτό που ονομάζουμε
μετουσίωση. Σπάζουν δηλαδή οι δεσμοί που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των
πλευρικών ομάδων, καταστρέφεται η τρισδιάστατη δομή της και η πρωτεΐνη χάνει
τη λειτουργικότητά της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αλβουμίνη.

Β4.

Αντιγραφή από την DNA pol με βάση τον κανόνα της συμπληρωματικότητας
των βάσεων.
Επιδιόρθωση λαθών από την DNA pol → μ περιορισμός των λαθών σε 1 στα 100.000
Επιδιόρθωση λαθών από τα επιδιορθωτικά. Περιορισμός των λαθών σε 1 στα 1010ε

Β5.

Το γεγονός αυτό οφείλεται στη διαφορετική πρωτογενή δομή του εμφανίζει η
κάθε πρωτεΐνη. Η διαφορετική πρωτογενής δομή καθορίζει τη δευτερογενή και
την τριτογενή δομή της πρωτεΐνης: η διαφορετική αλληλουχία και συνεπώς η
διαφορετική θέση των αμινοξέων έχει ως αποτελέσματα άλλα αμινοξέα να βρίσκονται πιο κοντά και άλλα πιο μακριά ώστε τελικά να σχηματίζονται δεσμοί ανάμεσα στις πλευρικές ομάδες R σε διαφορετικά σημεία της πεπτικής αλυσίδας.
Αυτό οδηγεί σε διαφορετική αναδίπλωση του μορίου που συνεπάγεται διαφορετική τριτογενή δομή και επομένως σε διαφορετική τελική διαμόρφωση
στον χώρο, γεγονός που καθορίζει και τη συγκεκριμένη λειτουργία της.

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.

Ένας συνδυασμός είναι κατάλληλος όταν μπορούν να διαχωριστούν τα
μετασχηματισμένα βακτήρια από το να μη μετασχηματίζονται με τη χρήση
αντιβιοτικού.
Οι δεκτοί συνδυασμοί (√), Οι συνδυασμοί που απορρίπτονται (Χ)

Βακτήριο Α: Ανθεκτικότητα: amp,str

Βρείτε τις λύσεις των επόμενων θεμάτων εδώ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Απαντήσεις Πανελληνίων 2022