Μενού

 • Blog
 • Posts
 • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 2022 ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 2022 ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ Α
Α1. Εκείνος παρουσιάστηκε σε αυτούς, για να τον δουν να κάθεται δίπλα στη
φωτιά σε (ένα) σκαμνί και να τρώει από (ένα) ξύλινο πιάτο. Περιφρόνησε τα
πλούτη των Σαμνιτών και οι Σαμνίτες θαύμασαν τη φτώχεια του. Δηλαδή όταν
είχαν προσφέρει σε αυτόν μεγάλη ποσότητα χρυσάφι, σταλμένο από την πολιτεία
(τους) για να το χρησιμοποιήσει, χαλάρωσε το πρόσωπό του με το γέλιο και
αμέσως είπε.
Φροντίζει και προνοεί να μη μαθευτούν τα σχέδιά μας από τους εχθρούς αν η
επιστολή πέσει στα χέρια τους. Γι’ αυτό το λόγο στέλνει επιστολή γραμμένη στα
ελληνικά. Συμβουλεύει τον απεσταλμένο, αν δεν μπορέσει να πλησιάσει, να δέσει
την επιστολή στον ιμάντα του ακοντίου και να το ρίξει μέσα στο στρατόπεδο. Στην
επιστολή γράφει ότι θα έρθει γρήγορα με τις λεγεώνες του. Ο Γαλάτης, επειδή
φοβήθηκε τον κίνδυνο, αποφάσισε να ρίξει το ακόντιο.

ΘΕΜΑ B
Β1. 1. → γ

 1. → α
 2. → δ
 3. → β
 4. → ε

Β2. 1. → στ

 1. → α
 2. → δ
 3. → γ
 4. → β
  ΘΕΜΑ Γ
  Γ1. Nostri: noster
  hostes: hostibus
  terga: tergorum
  equites: eques
  magna: maiore
  caedes: caedi
  Ille: illud, illius
  eum: id

pondus: pondera
vultum: vultus
rem: re
celeriter: celerius, celerrime
periculum: pericula


Γ2. gerunt: gesserint
cernitur: cernetur
Fit: fite
mirāti sunt: miraturos esse, miratos fore
attulissent: allatum
uterētur: utens, usurus, usur
dixit: dic
curat: curabimus
mittit: misit
adīre: adeundo
possit: potuisset

abiciat: abice


ΘΕΜΑ Δ
Δ1. α.

eis: αντικείμενο στο occurrunt
assidentem: κατηγορηματική μετοχή στο se από το spectandum (ρήμα αίσθησης)
risu: αφαιρετική οργανική του τρόπου στο solvit
consilia: υποκείμενο στο cognoscantur
ob rem: εμπρόθετος προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο
mittit


Δ1. β. ne… cognoscantur: Δευτερεύουσα ουσιαστική βουλητική πρόταση.
Εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ne, γιατί είναι αρνητική. Εκφέρεται με
υποτακτική, γιατί εκφράζει απλώς το επιθυμητό και συγκεκριμένα με υποτακτική
ενεστώτα (cognoscantur), γιατί εξαρτάται από ρήματα αρκτικού χρόνου (curat et
providet).
Ισχύει η ιδιομορφία της ακολουθίας των χρόνων, καθώς υπάρχει συγχρονισμός
ανάμεσα στην κύρια και δευτερεύουσα πρόταση. Λειτουργεί ως αντικείμενο στα
ρήματα curat et providet.
Δ2. α. missum: επιθετική (αναφορική) μετοχή → quod missum est (missum erat)
veritus: αιτιολογική μετοχή →

 1. quod veritus est (veritus erat) → αντικειμενική αιτιολογία
 2. quod veritus esset → υποκειμενική αιτιολογία
 3. cum veritus esset → αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας

Δ2. β. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore: Ego cum legionibus
celeriter adero

Βρείτε τις απαντήσεις των θεμάτων σε αρχείο pdf εδώ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενδεικτικές Απαντήσεις Πανελληνίων 2022